TRANSPORT RINFUZNE ROBE

green road

S obzirom na to da transport rasutog tereta podrazumeva vozila i opremu specijalno za tu namenu, nudimo transport robe cisternama za prevoz rasutog tereta, kiperima, šleperima za prevoz rinfuzne robe i priključnim kiper i silo vozilima.

TRANSPORT RINFUZNE ROBE​

Pod rinfuznom robom podrazumeva se roba koja se pojavljuje kao rastresit materijal, sa glavnom karakteristikom da se može grabiti ili sipati. Ova roba po pravilu se pojavljuje kao masovna, dakle prisutna u velikim količinama. Po sastavu je homogena. Po strukturi može biti krupnije ili sitinije granulacije. Uglavnom je smeštena u odgovarajuće sudove, kojima se, ukoliko je to potrebno, manipuliše na sličan način kao i sa „čvrstim“ komadnim robama, što znači bez većih problema. Ova vrsta tereta se utovara u rasutom stanju bez ambalaže. Utovari i istovari su jednostavni pa se mogu ostvariti visoki pretovarni učinci.

TPod rinfuznom robom podrazumeva se roba koja se pojavljuje kao rastresit materijal

Svi kamioni koji vrše prevoz ove vrste robe su euro 6 emisione klase. Od cisterni posedujemo aluminijumske i čelične. Takođe, raspolažemo sa cisternama koje su opredeljene isključivo za prevoz cementa. Ove cisterne imaju veliku kubikažu. Utovar i istovar robe moguće je izvesti pod pritiskom vazduha vanjskim ili ugrađenim kompresorom. Kamioni kiperi su idealni za prevoz građevinskog materijala (šljunak, zemlja, pesak, kamenje, itd), ali i odnošenje šuta, i drugih neželjenih stvari sa gradilišta. Višegodišnje iskustvo i specijalizovana oprema čine nas idealnim partnerom za transport i ove vrste robe.

Transport rinfuzne robe

Pod rinfuznom robom podrazumeva se roba koja se pojavljuje kao rastresit materijal, sa glavnom karakteristikom da se može grabiti ili sipati. Ova roba po pravilu se pojavljuje kao masovna, dakle prisutna u velikim količinama. Po sastavu je homogena. Po strukturi može biti krupnije ili sitinije granulacije. Uglavnom je smeštena u odgovarajuće sudove, kojima se, ukoliko je to potrebno, manipuliše na sličan način kao i sa „čvrstim“ komadnim robama, što znači bez većih problema. Ova vrsta tereta se utovara u rasutom stanju bez ambalaže. Utovari i istovari su jednostavni pa se mogu ostvariti visoki pretovarni učinci.

U rasute terete koje mi prevozimo spadaju:

-Krupniji rasuti tereti: kamenje, ugalj, rude, kamen u gromadama.

-Sitniji rasuti tereti: cement, pesak, šljunak, kreč, filer, gips.

naši rezultati

ZADOVOLJNI KLIJENTI

0 +
ZADOVOLJNIH KLIJENATA
0 +
Realized return on fees
greenroad
5/5